Безопасност и сигурност на пътниците

За Вашата безопасност и сигурност по време на полет, “Летище София”ЕАД взима всички необходими мерки по време на предполетната подготовка. Същевременно Ви приканва внимателно да проверите - и да избягвате - включването в чекирания Ви багаж на следните предмети:

СИГУРНОСТ: Остри и режещи предмети, оръжия и амуниции:  
БЕЗОПАСНОСТ: БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ
Опасните вещества и изделия са забранени за превоз във Вашия багаж. Те включват, но не се ограничават до: Някои от тях са скрити. Най-учтиво Ви приканваме да отправите Вашите въпроси към чекин-супервайзора на Вашия полет. Като декларирате наличието на опасно вещество или изделие в багажа Ви, Вие допринасяте за безопасността на Вашия полет!
Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти