Застраховка "Помощ при пътуване" с Мондиал Асистанс

Всяко пътуване носи със себе си приятни емоции, зареждащи срещи и вълнуващи преживявания. Нерядко обаче то може да е съпътствано от непредвидими събития: злополука, здравословен проблем, изгубен багаж, причиняване на вреди на трети страни и т.н. Тези разходи много често могат да бъдат значителни, да създадат грижи, неудобства, а при по-големи размери – и финансови затруднения. Всичко това лесно може да бъде избегнато със сключването на туристическа застраховка с адекватни покрития и висока степен на защита. Ако разчитате на Европейска здравна карта за пътувания в Европейския съюз имайте предвид, че тя покрива само спешни и животозастрашаващи случаи, до овладяване на острото състояние, и не поема последващи лечения и изследвания, обезщетения или репатриране. Често пъти, особено ако сте на почивка в курорт, локацията на най-близкото лечебно заведение, приемащо ЕЗК, е в областния град, което поражда допълнителни разходи за транспорт или необходимост да се ползва местния медицински център, където прегледите и лечението се заплащат. При липса на застраховка за пътуване в чужбина, разходите за болнично или амбулаторно лечение в САЩ или Канада могат да достигнат десетки хиляди долари, дори и за неусложнени медицински случаи 

Важно е да отбележим и възможността да застраховаме лица с хронични заболявания (при продукт Защита при пътуване ПРЕМИУМ) в случай, че заболяванията не са били обострени през последните 12 месеца. Ние ще се погрижим и за възстановяване на загубите в случай на откраднат или повреден багаж, ще осигурим медицински транспорт до родината или до друго лечебно заведение, когато това е необходимо. Предвидили сме покрития за репатриране при смъртен случай, издирвателни и спасителни мероприятия, обезщетения при инвалидност, отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица. Ние разполагаме със собствена асистираща компания с обслужване на български език и телефонна централа за спешни случаи, която е на Ваше разположение 24 часа в денонощието. Нашите продукти са с подходящи покрития при кандидатстване за визи за Русия, Куба, САЩ и пр. 

Застраховката се сключва преди започване на пътуването от България, приложима е за български граждани и чуждестранни лица с постоянно пребиваване в България от минимум 6 месеца и е с максимална продължителност 93 дни, без възможност да бъде удължавана.

Застраховка при пътуване КЛАСИК от Алианц Глобъл Асистанс покрива медицинско обслужване до 100 000 лв., а вариант ПРЕМИУМ до 200 000 лв. При съобщение за спешен медицински случай, Алианц Глобъл Асистанс се разплаща директно с лечебното заведение или здравноосигурителния институт.

 

Какво покрива застраховката?

Класик Индивидуална/Семейна

Премиум Индивидуална/Семейна

  • Разходи за болнично и амбулаторно лечение;
  • Разходи за спешна стоматологична помощ;
  • Медицински транспорт, вкл. амбулаторен самолет;
  • Обир или кражба на багаж на застрахования;
  • Повреда или загуба на багаж от превозвача;
  • Репатриране при смърт на застрахования;
  • Издирвателни и спасителни мероприятия;
  • Обезщетение при инвалидност;
  • Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица;

•             Разходи за болнично и амбулаторно лечение, в това

•             число разходи за спешна стоматологична помощ;

•             Разходи за хронични заболявания, които са се

•             обострили неочаквано;

•             Медицински транспорт, вкл. амбулаторен самолет;

•             Медицински транспорт при хронични заболявания;

•             Прекъсване на пътуването;

•             Обир или кражба на багаж на застрахования;

•             Повреда или загуба на багаж от превозвача;

•             Възстановяване на допълнителни разходи в случай

•             на изпуснат полет, вследствие на закъснение на

•             превозно средство;

•             Възстановяване на допълнителни разходи във връзка

•             със закъсняло пристигане на родното летище;

•             Репатриране при смърт на застрахования;

•             Издирвателни и спасителни мероприятия;

•             Обезщетение при смърт;

•             Обезщетение при инвалидност;

•             Отговорност за нанасяне на имуществени щети или телесна повреда на трети лица;

 

Екипът на Сънлайт Травел е на ваше разположение за повече информация и съдействие.

Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти