Сънлайт Травел EООД

„СЪНЛАЙТ ТРАВЕЛ ЕООД" е подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 Повече информация ще намерите в прикачения линк тук.

„СЪНЛАЙТ ТРАВЕЛ ЕООД" е подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092. Повече информация ще намерите в прикачения линк тук.

„СЪНЛАЙТ ТРАВЕЛ“ ЕООД" е подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.095Повече информация ще намерите в прикачения линк тук.

„СЪНЛАЙТ ТРАВЕЛ“ ЕООД" е подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Схема за подкрепа BG16RFOP002-2.097Повече информация ще намерите в прикачения линк тук.


Сънлайт Травел EООД е български туроператор и притежава следните сертификати:


Нашите предложения към Вас:

Консултиране и продажба на самолетни билети.

КОРПОРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Пeрсонализирани бизнес пътувания в чужбина


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ


ВАКАНЦИОННИ и  ЕКСКУРЗИОННИ  ПРОГРАМИ 


ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 

 

 

 

 МЕНИДЖЪРСКИ ЕКИП

 

Гина Стоянова - Управител ( корпоративно обслужване)

Специалност "Организация и управление в туризма"- Магистър

                            

 НАШИЯТ ЕТИЧЕН КОДЕКС

Приет на Общо събрание на 28 Октомври 2007г

 

Настоящият Етичният кодекс отразява основните принципи на коректност, лоялност, конкурентно-способност и професионализъм. Кодексът е предвиден по същество като средство за самодисциплина и самоусъвършенстване и сме убедени, че спазването му е в интерес на успешното ни развитие и ще подобри качеството ни на туристическа услуга  както в  България, така и в ЕС.

Ние, служителите на „Сънлайт травел" ЕООД, си поставяме следните цели:

1. Да ръководим своя бизнес, работейки честно, отговорно и почтено, за да заслужим признание за високи професионални стандарти и лоялна конкуренция.
 
2. Да наложим и утвърдим  бизнеса си в България, като синоним на професионализъм и високо качество на работа.

3. Да подобряваме непрекъснато нашата лична компетентност, да повишаваме знанията и уменията си чрез самоусъвършенствуване и качествено обучение. Да развиваме високо ниво на екипност и професионализъм в работата си.

4. Да градим доверие сред нашите клиенти и партньори в бизнеса  към нашата работа, чрез самоконтрол, самоувереност и конструктивно сътрудничество по между ни.

5. Да проявяваме етика и компетентност в работата си, да използваме легален софтуер,
сертифицирани програми и легално съдържание.

6. Да защитаваме интелектуалната собственост, да разчитаме на собствените си
професионални качества и да гарантираме неприкосновеност на идеите, на личните
данни на потребителите и на професионалните нововъведения на своите колеги.

7. Да бъдем грижовни и отговорни както пред нашите клиенти, така и пред потенциалните ни клиенти, обществото със своята работа и професионализъм.

8. Да работим, съобразно Закона по туризъм, Професионалните стандарти и спазваме законодателството на република България.

9. Да насърчаваме и подпомагаме приемането и спазването на етични стандарти и практики в туристическия бизнес в България.

10.Да останем верни на идеите на Кодекса.

 

ОФИС ЦЕНТЪР
1000 София
ул. "Денкоглу" №38
GSM: 0884 104 908

outgoing@sunlight-bg.com

Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти