Медицинска застраховка

Не тръгвайте в чужбина без медицинска застраховка!
При пътуване в ЕС след 1 януари 2007г. с въвеждането на новата eвропейска здравна карта застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" не отпада.
Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК), с която българите могат да ползват спешна медицинска помощ в ЕС след 1 януари 2007г., не отменя медицинските застраховки. Разликата е в това, че преди полиците бяха задължителни, а сега не са. От здравната каса съветват пътуващите в чужбина да се снабдяват и с ЕЗОК, но не отричат и предимствата, които дават медицинските застраховки. ЕЗОК може да получи всеки български гражданин с непрекъснати здравноосигурителни права срещу цена от 3 лева за обикновена поръчка(30 дни) и 4,80 лв. - за бърза поръчка(за 5 дни). ЕЗОК не е задължителна, а е по-скоро улеснение и право за българските граждани. Картата осигурява медицинска помощ в страните от ЕС в случай на остро възникнали медицински състояния или внезапно обостряне на съществуващи хронични заболявания по време на престоя в съответната страна от ЕС. Видът на необходимата медицинска помощ се преценява от лекуващия лекар в чужбина и се простира дотам, докъдето той прецени, че е отстранена пряката опасност за живота и здравето на пациента. Срокът на валидност на картата е 1г., а за пенсионерите - 10 години. 
Макар че обхватът на здравното осигуряване е по-висок от този на здравното застраховане, съветът е да не тръгвате за чужбина без застраховка "Помощ при пътуване", тъй като тя дава много повече и по-разнообразни покрития.
Застрахователите предупреждават, че средствата, които здравната каса може да отдели за лечението на едно лице зад граница, са много ограничени и на практика биха били съвсем недостатъчни да покрият разходите при едно по-сериозно заболяване или при тежка злополука. 
Застрахователните компании задължително включват и разходи за репатрирането на пострадали лица към медицинските застраховки. По принцип репатриране се налага по-рядко - тогава, когато е необходимо пострадалото лице да се транспортира със специализиран медицински транспорт до България или когато се транспортират тленни останки, но разходите за репатриране значително надвишават средните разходи за медицинско обслужване и лечение.
Застраховките "Помощ при пътуване" ще продължават да са търсен продукт на пазара и дори ще се утвърждават. 
След преминаването на първоначалното колебание свързано с въвеждането на ЕЗОК заради недобрата информираност и неяснота, на практика застраховката е и ще си остане абсолютно необходима при пътувания зад граница.
Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти