Права и препоръки към пътниците

Ако Вашият полет е анулиран, или бъде извършен с голямо закъснение, или Ви бъде отказано приемане за полета, за който имате валидна резервация, Вашите права са посочени в РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 261/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, влязъл в сила на 17.02.2005 г. Авиокомпанията, извършваща нерегулярния полет, е отговорна за предоставянето на тези права.
 
Обхват
 
Този Правилник се отнася до:
Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти